Algemene verkoop en verhuur voorwaarden

Huurvoorwaarden

Reservatie

1.    Er kan telefonisch, per e-mail of via onze website gereserveerd worden.

Levering

2.    Transportkosten zullen steeds aangepast berekend worden naargelang de soort en hoeveelheid materialen. De klant zal steeds een aangepaste offerte ontvangen inclusief transport. Vermelde transportprijzen op offertes zijn nooit bindend en kunnen afwijken naargelang de evolutie van de brandstofprijzen.

Plaatsing & ophaling

3.    Andere materialen zoals stoelen, tafels, inflatables worden standaard afgehaald of desgewenst geleverd op de plaats van het gebeuren en worden door de klant zelf geplaatst. 

4.    Bij ophaling van de goederen door ons dienen deze reeds afgebouwd te zijn en klaar te staan voor het inladen.

5.    Alle materiaal dient proper te zijn, anders rekenen wij een surplus aan van 20% boven op de huurprijs.

Afhaling

6.    Afhalingen kunnen niet gebeuren met een open aanhangwagen of pick-up. Alle materiaal moet beschermd zijn tegen regen en schokken, voorzie dus ook voldoende dekens en spanriemen.

Schade / Ongevallen

7. De verantwoordelijkheid van de materialen gaat over op de klant vanaf de moment van levering of plaatsing. Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Dit zal na controle van de goederen meegedeeld worden aan de huurder. De huurder zal zichzelf voorzien in een gepaste verzekering die eventuele schade of diefstal aan de gehuurde materialen zal dekken.

8. Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. De klant zal de verhuurder vrijwaren voor alle aansprakelijkheid hieromtrent.

9. Ook kan de verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens levering, plaatsing, gebruik of afbouw.

10. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid n.a.v. het gebruik van amusementstoestellen te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name van de verhuurde goederen tot en met de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.

Huurperiode

11.    Alle vermelde huurprijzen zijn afhaalprijzen (excl. btw), per eenheid en geldig voor een huurperiode van 2 dagen oftewel een volledig weekend, tenzij anders vermeld. Prijzen voor langere huurperiode op aanvraag.

12.    Voor de springkastelen en inflatables gelden andere voorwaarden: de vermelde huurprijs is geldig voor 1 dag, tweede dag aan halve prijs.

Annulatie

13.    U kan tot 48u voor de datum van het gebeuren kosteloos annuleren. Na deze periode rekenen wij 50% van de totale prijs (excl. btw) aan.

Eigendom

14.    Alle verhuurde goederen zijn en blijven eigendom van de verhuurder. De gehuurde goederen worden ook niet doorverhuurd, dit is ten strengste verboden. De verhuurder staat in voor de teruggave van de goederen, in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Teneinde deze teruggave te verzekeren zal de huurder daarvoor de nodige zorgen en verzekeringen tot zich nemen. Ook in geval van overmacht blijft de huurder verantwoordelijk voor de teruggave van de gehuurde materialen.

Betaling

15.    Het vermelde huurbedrag zal ten laatste op de dag van de afhaling/levering betaald zijn. Dit kan via overschrijving(hou rekening met 3 dagen verwerking) of cash bij afhaling/levering.

Algemeen

16.    Onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op bestelbonnen of in de algemene voorwaarden van de huurder.

17.    De huurder verklaart onderhavig contract gelezen te hebben en getekend voor goedkeuring en akkoord.

18.    Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank te Oudenaarde bevoegd.

Verkoop voorwaarden/ Herroepingsrecht

1.    Verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.

2.    Betaling kan gebeuren via overschrijving of cash bij afhaling.

3.    Goederen kunnen ook verstuurd worden, onder portkosten.

4.    De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze verklaring kan enkel via email of per brief aan ons bezorgd worden. Indien dit via een brief verloopt zal de poststempel gelden als bewijs van afgiftedatum.

5.    De klant kan binnen de 14 dagen na factuurdatum het product retourneren. Wij crediteren dit bij ontvangst. De klant krijgt het volledige bedrag terugbetaald en gecrediteerd, enige voorwaarde is dat het product in zijn originele verpakking terugkomt. Het ontbreken van verpakkingsmateriaal, handleiding zorgt voor een automatische minwaarde van tenminste 20%.